Free Web Templates Website Templates Website Design

 

Lista funcțiilor din unitate ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice

Lista funcțiilor din unitate ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice

Școala Gheorghe Banea Măcin

Prezentare generală

 

  • Școala Generală "Gheorghe Banea " din Măcin este o instituție de învățământ public general, pentru clasele I - VIII.
  • Oferta educatională a școlii este generoasă și atent concepută în așa fel încât procesul instructiv - educativ să fie centrat pe elev și să respecte particularităţile de vârstă, interesele şi aptitudinile elevilor.
  • Activitatea managerială, dinamică și creatoare, asigură o bună desfășurare a activității didactice, o bună gestionare a resurselor umane și materiale și crează un climat propice dezvoltării personalității elevilor noștri.
  • Cadrele didactice ale școlii beneficiază de o bună pregătire profesională, de o bogată experienţă, dar și de pasiune și dăruire, ceea ce le permite organizarea și desfăşurarea unui proces instructiv - educativ de calitate, reflectat în rezultatele de excepţie obţinute de elevii noştri la testarile naţionale şi olimpiadele şcolare.
  • Elevii nostri, ambitiosi si pasionati de invatatură, obțin an de an, rezultate excepționale la concursurile școlare, concursurile sportive și olimpiade.
  • Activităţile extracurriculare completeaza continutul instruirii si educatiei si sunt organizate in functie de interesele elevilor, avand o influenta benefica in dezvoltarea copiilor  si un continut stiintific, cultural-artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, tehnico-aplicativ, turistic, sportiv, precum si caracter recreativ.
  • Resursele materiale sunt puse în valoare de un colectiv de cadre didactice care este preocupat de realizarea unui învăţământ de calitate.
image