Free Web Templates Website Templates Website Design

 

Programul de completare a cererilor tip de înscriere pentru clasa pregătitoare și clasa I 2017-2018

  Înscrierile se vor face zilnic, de luni până vineri, între orele 8-20 și sâmbăta între orele 9-13, în perioada 27.02.2017-16.03.2017.

  Validarea cererilor tip se va face în prezența părinților, în momentul introducerii în baza de date, pe bază de semnătură.

Graficul organizării întâlnirilor de la nivelul grupelor din învățământul preșcolar, pentru informarea și consilierea părinților - marți 28.02.2017, orele 17:00.

Documente necesare:

-Copie xerox de pe certificatul de naștere al copilului

-Copie xerox de pe Cartea de identitate a ambilor părinți sau al tutorelui/reprezentantului legal - din care să reiasă domiciliul stabil

-Certificat de evaluare psihosomatică - a copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1.09.2017-31.12.2017

-Procură notarială - pentru copiii lăsați în grija altor rude/persoane care au domiciliul pe raza circumscripției școlare arondate școlii noastre.


  Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică se va face, conform calendarului înscrierii în clasa pregătitoare 2017 , în perioada 23.02.2017-14.03.2017, la centrul de evaluare de la Liceul Teoretic ”Gh. Munteanu Murgoci” din Măcin (tel. 0240571747) după următorul program.

Criterii generale de departajare: conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar.

Criterii specifice unității de învățământ:

  • Copiii au frecventat Grădinița nr. 3 din Măcin
  • Au frați și surori care sunt înscriși și frecventează Școala gimnazială „Gheorghe Banea” din Măcin
  • Bunicii, pentru copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, locuiesc în sectorul școlii.

Descrierea unității de învățământ

Informaţii de contact

Şcoala "Gheorghe Banea" - Măcin

Adresa: strada Florilor, nr. 30, loc. Măcin, jud. Tulcea

Telefon: 0240 571 004

E-mail: scoalagheorghebanea@yahoo.com

An școlar 2017-2018: 2 clase pregătitoare cu 56 de locuri.

Cadre didactice: PIP Zlate Cristina și PIP Petroșanu Cătălina.
Acestea își vor desfășura orele de curs în incinta școlii.
Cele două clase își vor desfășura activitatea în mod tradițional.

Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar 2017

Actualizat
24-02-2017 12:00