Free Web Templates Website Templates Website Design

 

Achiziții publice

  Anunţ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii de catering pentru copii implicați în programul „Scoală după Școală” din cadrul proiectului „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei”» cod SMIS 114715

ANUNȚ LICITAȚIE - Servicii catering SDS A.1.3
Documentația de atribuire- Catering SDS - Sc. Gh Banea
1. Formulare calificare -SDS - Sc. Gh Banea
2. Formular -Model propunere tehnică - Catering SDS SC. Gh Banea
3. Formular -Model propunere financiară- Catering SDS Sc Gh Banea