Free Web Templates Website Templates Website Design

 

Achiziții publice

  Anunţ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii de catering pentru copii implicați în programul „Cercul de Capacitate” din cadrul proiectului „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei”» cod SMIS 114715

Anunț Licitație - A.1.4 Catering Capacitate
Documentație Atribuire - A.1.4 Servicii Catering
1. 1. Formulare Inscriere si Calificare A.1.4 Catering Capacitate
2. 2. Formular Model propunere tehnică - A.1.4 Catering Capacitate
3. 3. Formular Model propunere financiară- A.1.4 Catering Capacitate