Free Web Templates Website Templates Website Design

 

Achiziții publice

  Anunţ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii de catering pentru pentru persoanele implicate în programul „A doua șansă” din cadrul proiectului „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei”» cod SMIS 114715

Anunț Licitație - A.1.7 Catering A doua sansa
Documentatie de atribuire - Catering A.1.7
Formulare inscriere si calificare A.1.7 Catering A doua sansa
Formular propunere tehnică - A.1.7 Catering A doua sansa
Formular propunere financiară - A.1.7 Catering A doua sansa