Free Web Templates Website Templates Website Design

 

Virgil Rițco

  S-a născut la 6 martie 1937 în comuna Ciucurova, jud. Tulcea. Școala primară o face în satul natal, apoi gimnaziul la Tulcea. În 1957 absolvă Școala Pedagogică din Sighet. Între 1957-1962 urmează cursurile Facultății din București, secția limbi slave. În 1962 este repartizat la liceul din Măcin. Și-a susținut examenele de grad, obținând în 1977 gradul didactic I.

  A colaborat și colaborează la publicații de limbă ucraineană din țară, „Novai Vik”, „Vilne Slovo” și „Curierul ucrainean”. Din 1990 face parte din colegiul de redacție al revistei literar-culturare ucrainene „Nas Halos”.

  În anul 1980 publică o culegere de cântece populare cu titlul ”Dunăre, Dunăre” la editura Kriterion. Începând cu anul 1980 publică în patru numere din revista „Orizonturi”, rezultatele cercetării lingvistice despre graiul din Ciucurova. Pe linie metodică a îndeplinit o serie de responsabilități, șef de catedră în liceu, responsabil de cerc pedagogic și inspector metodist în zonă.

  Ca o recunoaștere a bogatei activități de la catedră și în afara acesteia i s-a acordat diploma și insigna de „Profesor fruntaș”.