Free Web Templates Website Templates Website Design

 

Narcisa Nichifor

  Născută în 1948, 25 aprilie, la Sulina, jud. Tulcea. Școala primară o face la Sulina, iar gimnaziul și liceul la Mangalia. Între 1967-1972 urmează cursurile Facultății de Chimie, secția fizică-chimie de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași. Este repartizată la liceul din Măcin. La examenul pentru gradul I prezintă lucrarea cu tema: „Interferența luminii”.

  Depune interes în pregătirea elevilor pentru olimpiade și examenele de admitere în învățământul superior.