Free Web Templates Website Templates Website Design

 

Jana Elena Constantin

  Născută la 11 ianuarie 1944. A absolvit cursul primar, gimnazial și liceal în Măcin, în anul 1962. Urmează cursurile Facultății de Chimie, București între 1962-1967. Este repartizată la Galați unde funcționează 3 ani la Liceul Industrial de construcții de mașini. În toamna lui 1970 se transferă la liceul din Măcin unde-și pregătește și susține examenul pentru obținerea gradului didactic I. A condus mulți ani cercul metodic din zonă, metodistă pe lângă Inspectoratul Școlar Tulcea, calitate în care a făcut multe inspecții pentru grad.

  Întreaga activitate a dovedit multă competență și lucrează cu dăruire pentru pregătirea elevilor.