Free Web Templates Website Templates Website Design

 

Ion Zamfirescu

  Născut la 2 octombrie 1940 în comuna Dăieni, jud. Tulcea. A absolvit cursul primar și gimnazial în localitatea natală și liceul în orașul Măcin. Între anii 1959-1962 urmează cursurile Institutului Pedagogic din Galați, secția matematică-fizică. După absolvire revine în comuna natală ca profesor de matematică. Din toamna anului 1964 până în noiembrie 1967 este instructor la Casa de Cultură din Măcin. Ca profesor de matematică la liceul din Măcin funcționează din noiembrie 1967.

  Pe limie metodică a desfășurat o bogată activitate, atât în cadrul catedrei cât și a cercului pedagogic, fiind șef de catedră și responsabil de cerc metodic în centrul Măcin. Între timp urmează cursurile Facultății de Matematică din București. Susține examenul pentru gradul didactic I în 1981. În întreaga activitate, profesorul Ion Zamfirescu a dovedit multă competență profesională, a lucrat cu dăruire pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor de admitere în învățământul superior.