Free Web Templates Website Templates Website Design

 

Ion Buzea

  Născut la 26 mai 1930, comuna Malu, jud. Vlașca (Giurgiu). Studiile medii le urmează la Giurgiu, cel mai apropiat oraș, liceul se numea „Ion Maiorescu”. Examenul de bacalaureat l-a susținut la Giurgiu în 1950. Între anii 1950-1952 a urmat cursurile școlii de ofițeri, Sibiu. Între 1953-1955 urmează cursurile Institutului Pedagogic de 2 ani din București, obținând calificarea de profesor de Limba și literatura română pentru clasele V-VIII. Nemulțumit de calificarea obținută se înscrie la forma fără frecvență, la Universitatea București, secția filologie (1956-1960). Între anii 1958-1966 revine la catedră în cadrul liceului Măcin. Între 1966-1976 director al liceului, plecat prin demisie, revenind la catedră până în 1990 ca profesor de limba română, când a fost pensionat.

  Ca recunoaștere a activității depuse la catedră și în afara acesteia, a fost la vremea respectivă evidențiat cu titlul „Profesor fruntaș”, „Medalia muncii”, Ordinul „Meritul Cultural clasa a III-a”.

  A publicat sau comunicat la sesiuni științifice județene: „Arta pamfletului, la Tudor Arghezi”, „Motivul reintegrării la români”, „Poezia lui Panait Cerna sub semnul verticalității”, „Tinerețea unui basm”, „Creația lui Eminescu sub semnul lui doi”, „Spațiul în poezia lui Eminescu” etc.

  În domeniul activității metodice a activat ca metodist la centrul raional, ca inspector de specialitate și ca șef de catedră.