Free Web Templates Website Templates Website Design

 

Ioan Vinga

  Născut la Hunedoara, în anul 1946. După absolvirea liceului, din Constanța, urmează Institutul Pedagogic de 3 ani, din aceeași localitate, la Facultatea de Filologie. Ca student, participă la fondarea revistei „Ex Ponto”, ca redactor-șef adjunct. Publică articole și cronici literare: „Poezii” de V. Mazilescu, „Tributul ființei” de B.V. Mălinescu, „Biata mea cumințenie” de Ion Pop, „Mașina de fugit în lume” de Bianca Balotă, „Spargeți oglinzile” de S. Cincă, „Portret de actor” de A. Munteanu. După terminarea Facultății de Filologie, secția română-italiană, a Universității din București, cu lucrarea „Poezie și teatralitate în dramaturgia lui L. Blaga”, va funcționa la Școala din Greci. Din 1979 va preda Școala nr.2 și va avea un cerc tehnico-aplicativ de tipografie-legătorie la Clubul elevilor. Gradul I și-l dă cu lucrarea „Miturile în teatrul lui L. Blaga”.

  Între timp, va publica eseuri despre literatura română, universală și sacră: „Ființă și cuvânt în poezia lui Ioan Alexandru”, „Eros și vis- relație fundamentală în poezia lui P. Cerna”, „Pater, peccavi!”, ”Resurrectio mortuorum”, „Mitul șarpelui în opera lui G. Banea”, „Adveniat regnum tuum”, „Ure igne Sancti Spiritus!”, „Polifonia poeziei ucrainene din România”, „Mitul cabalin în poezia ucraineană contemporană”, „Epopeea troienilor cazaci”.